Diëtistenkring Schelde-Rupel

Visie

Zelfstandige diëtisten zijn van essentieel belang in de Eerstelijnszorg in Vlaanderen. In functie van de zorgvragen/noden en de manier waarop het zorglandschap vandaag vorm krijgt, wordt samenwerken met andere (para)medische zorgberoepen steeds belangrijker. Deze visie staat voor de evolutie naar een integrale en geïntegreerde aanpak in onze regio waarin de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood een centrale plaats heeft.  

Missie

Het doel van onze bijeenkomsten is elkaar beter te leren kennen, ervaring en kunde delen, streven naar een optimalere communicatie binnen de eerstelijnszorg, projecten lokaal uitwerken, mee-evolueren in een veranderende zorglandschap en samen ons beroep als diëtist in de kijker zetten. Specialiseer je in een thematiek die je goed beheerst, waarin jij uitblinkt en expert in bent en draag dit uit via onze kring. Kringwerking vergroot immers de professionaliteit van de zelfstandige diëtist en maakt ons beter zichtbaar tussen de andere zorgberoepen binnen de eerstelijnszorg.

Vanuit onze kring is er vertegenwoordiging in de zorgraden van Eerstelijnszone RupeLaar en Eerstelijnszone Klein-Brabant – Vaartland.

 

 

 

9

Opgestart eind 2019

Diëtistenkring Schelde-Rupel is eind 2019 opgestart onder het voorzittersschap van Lisbeth Vierendeels en Britt Van de Voorde. 

9

Bijeenkomsten

De diëtistenkring komt 3x per jaar samen. 

9

Kennis delen, krachten bundelen

Diëtistenkring Schelde-Rupel bundelt haar kennis en expertise ten einde kwaliteitszorg te bieden aan personen met een zorg en ondersteuningsnood (PZON).

We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s!

Ben je als zelfstandige diëtist werkzaam in één van beide eerstelijnszones? Dan zijn we op zoek naar jou! We bundelen onze kennis en ervaring en streven ernaar om gerichter door te verwijzen naar elkaar en andere (para) medische zorgverstrekkers.

Eerstelijnszone RupeLaar omvat Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Aartselaar en Rumst.

Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland omvat Puurs-Sint Amands, Willebroek en Bornem.

 

Wees erbij ! Jouw betrokkenheid is van groot belang voor de werking en het voortbestaan van onze kring.

Interesse? Neem contact op met Lisbeth en/of Britt.  

Contactgegevens: